Επτά ανατροπές το 2024 για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για τη φορολόγησή τους, η δυνατότητα αμφισβήτησης του φόρου, καθώς και η επέκταση της χρήσης POS και η σύνδεσή τους με τις ταμειακές μηχανές, ξεχωρίζουν ανάμεσα στις αλλαγές που θα φέρει η νέα χρονιά.

Της Σίσσυς Σταυροπιερράκου – ΠΗΓΗ: Realnews
Τα πάνω κάτω φέρνει το 2024 για 730.000 ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς διαμορφώνεται ένα νέο σκηνικό. Η βασική ανατροπή αφορά τη φορολογία και πιο συγκεκριμένα την πάταξη της φοροδιαφυγής. Η μεγαλύτερη αλλαγή που συντελείται είναι ότι η φορολόγηση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν φέτος θα γίνει με τεκμαρτό τρόπο. Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν τους νέους επαγγελματίες, όσους έχουν δραστηριότητα σε περιοχές με μικρό πληθυσμό, τους πολύτεκνους και άλλες κατηγορίες.

Επίσης, από τις αρχές του έτους, τα POS εγκαθίστανται και στους υπόλοιπους κλάδους της λιανικής αγοράς που σήμερα δεν διαθέτουν, από τον προσεχή Μάρτιο θα είναι σε πλήρη ισχύ η διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS, ενώ από την 1η Ιανουαρίου καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των στοιχείων στην πλατφόρμα myDATΑ. Λόγω της αλλαγής στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων τους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν επιπλέον 600 εκατ. ευρώ, που θα διοχετευθούν για την ενίσχυση της Υγείας και της Παιδείας. Οπως έχει αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, στόχος είναι, με τη συνολική πάταξη της φοροδιαφυγής, να μπαίνουν στα κρατικά ταμεία 3 δισ. ευρώ από το 2027.

Οι βασικές αλλαγές από την 1η/1/2024:

1. Νέο καθεστώς φορολόγησης ελεύθερων επαγγελματιών. Το νέο καθεστώς φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών προβλέπει ότι το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα θα υπολογίζεται με βάση:

– Τον εκάστοτε κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, που θα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε τρία χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την πρώτη εξαετία ή, σε περίπτωση που ο επαγγελματίας απασχολεί προσωπικό, τον ανώτερο ετήσιο μισθό που καταβάλλει σε υπάλληλό του. Για την προσαύξηση θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά, με ανώτατο όριο τα 30.000 ευρώ.

– To ύψος του τζίρου της επιχείρησης. Η προσαύξηση ανέρχεται στο 5% επί της διαφοράς, δηλαδή επί του ποσού κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο όρο.

– Το 10% του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού με όριο τα 15.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο καθαρό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 50.000 ευρώ. Με τις τελικές διατάξεις,το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για:

– Επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%.

– Επαγγελματίες που έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

– Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με εξαρτώμενα τέκνα.

– Γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

– Γονείς πολύτεκνων οικογενειών.

– Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερβαίνει το 25%.

Επίσης, το ύψος του τεκμηρίου περιορίζεται κατά 67% για τους ελεύθερους επαγγελματίες με τέσσερα χρόνια δραστηριότητας και κατά 33% με πέντε χρόνια, ενώ εξαιρούνται από την προσαύξηση με βάση τον τζίρο τα περίπτερα, αλλά μόνο για το μέρος του τζίρου από πωλήσεις καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Μειωμένο τεκμήριο θα ισχύσει και για επαγγελματίες με εποχική δραστηριότητα, καθώς θα υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό χρόνο δραστηριότητας, δηλαδή με δωδεκατημόρια. Παράλληλα, για επαγγελματίες που αποκτούν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα τα ποσά αυτά θα συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου.

Πλήρη απαλλαγή από το τεκμήριο θα έχουν οι αγρότες, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και με έως τρεις εργοδότες, οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%, τα καφενεία σε χωριά με λιγότερους από 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι που συνεργάζονται με μέχρι δύο εταιρείες. Eπίσης, προβλέπεται μείωση του επιτηδεύματος κατά 50% για όλους.

2. Kάθε ελεύθερος επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει το ποσό του φόρου που προκύπτει από το τεκμήριο, υπό την προϋπόθεση να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές Αρχές, προκειμένου να αποδείξει ότι το πραγματικό του εισόδημα είναι χαμηλότερο από αυτό που προσδιορίζει η εφορία. Στην περίπτωση αυτή, η εφορία πρώτα θα βεβαιώσει το ποσό του φόρου που θα καλείται να πληρώσει ο επαγγελματίας με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Αν μετά τον φορολογικό έλεγχο αποδειχθεί ότι το πραγματικό εισόδημα του επαγγελματία είναι μικρότερο από το τεκμαρτό, τότε θα γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου.

3. Επεκτείνεται η χρήση POS στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Eτσι, κλάδοι που σήμερα δεν υποχρεούνται να έχουν POS θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται ταξί, περίπτερα, ασφαλιστικές εταιρείες, συναυλιακοί χώροι, λαϊκές αγορές, χρηματιστηριακές εταιρείες, κινηματογράφοι. Εκτιμάται ότι η υποχρεωτική χρήση POS αφορά περίπου 150.000 επαγγελματίες που σήμερα εξαιρούνται. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, όπως δείχνουν τα στοιχεία, έχουν οδηγήσει στην αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ και στον περιορισμό της διακίνησης μαύρου χρήματος, ενώ η επέκτασή τους εκτιμάται ότι θα διευρύνει τη φορολογική βάση, θα διευκολύνει το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών και θα περιορίσει τα περιθώρια φοροδιαφυγής. Με την επέκταση των POS αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ανήλθαν σε 49 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, δεκάδες κλάδοι που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών και διαχρονικά βρίσκονται ψηλά στις λίστες της φοροδιαφυγής αποφεύγουν τις συναλλαγές με κάρτες. Ενώ οι υπηρεσίες είχαν 59,7% μερίδιο στην ιδιωτική κατανάλωση το 2019, στην αξία των πληρωμών με κάρτα το μερίδιό τους περιορίζεται στο 31,3%.

4. Από την 1η Μαρτίου 2024 όλες οι ταμειακές μηχανές θα είναι συνδεδεμένες με τα τερματικά POS. Ηδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής στο μητρώο POS όλων των τερματικών, με την ΑΑΔΕ να υποχρεώνει όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τερματικές συσκευές, είτε εγχώριες είτε του εξωτερικού, να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των στοιχείων που τους αφορούν, τα οποία δηλώθηκαν από τους παρόχους στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ.

5. Kαθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των στοιχείων στο σύστημα myDATA. Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν μπορεί να είναι μικρότερα από αυτά που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα. Επίσης, οι δαπάνες μιας επιχείρησης που δεν έχουν διαβιβαστεί δεν θα εκπίπτουν. Mάλιστα, προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα, που μπορεί να φτάσουν τα 100.000 ευρώ, για μη διαβίβαση σειράς δεδομένων στο myDATA. Οι κυρώσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας των μη διαβιβασθέντων στοιχείων στην περίπτωση μη διαβίβασης συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης, τίτλων κτήσης και λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή ειδικών φορολογικών διατάξεων. Σε αυτές προβλέπονται επίσης κυρώσεις για τη μη διαβίβαση εγγραφών μισθοδοσίας, αποσβέσεων και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων, για τη διαβίβαση ως εκδότης σύνοψης εκδοθέντος παραστατικού, μετά από διαβίβαση παράλειψης ή απόκλισης από τον λήπτη, για τη μη διαβίβαση παραστατικών διακίνησης και λοιπών παραστατικών είσπραξης, επιστροφής ή παραγγελίας.

6. Παρατείνονται και το 2024 τα φοροκίνητρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές τους, ενώ, όταν ανάψει το «πράσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά για όλους η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Οσοι τη χρησιμοποιούν θα έχουν τα ακόλουθα κέρδη:

– Περιορίζεται κατά δύο έτη η προβλεπόμενη πενταετία, εντός της οποίας η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.

– Μειώνεται από 90 σε 45 ημέρες ο χρόνος εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρου που αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

– Αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

– Προσαυξάνεται κατά ποσοστό 100% η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, εφαρμόζεται στην αρχή του 2024 πιλοτικά και μέχρι το τέλος του έτους υποχρεωτικά το ψηφιακό δελτίο αποστολής.

7. Από την 1η Ιανουαρίου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες υποχρεούνται τελικά να συνδέσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS. Μέχρι σήμερα, οι εγγεγραμμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι στην υπηρεσία IRIS είναι 117.000, δηλαδή μόλις το 10%, περίπου, του συνολικού αριθμού των ελεύθερων επαγγελματιών στη χώρα μας (περίπου 1,3 εκατ.). Με το IRIS δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία από ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις να μη χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές λόγω αυξημένου κόστους. Σημειώνεται ότι το IRIS είναι μια εφαρμογή που μπορεί να λειτουργεί μέσω του κινητού τηλεφώνου και δεν απαιτεί την αγορά πρόσθετης συσκευής ή κάποια μηνιαία συνδρομή.

real.gr

Read Previous

Το ρόφημα που καίει τα λίπη, μας δίνει ενέργεια και έχει αντικαταθλιπτικές ιδιότητες

Read Next

Η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ και τη νίκη του Ολυμπιακού

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *